Na kontaktoni në adresat e emailit :
info@bashkiaskrapar.gov.al
bashkiacorovode@ymail.com

Numër telefoni i Bashkisë Skrapar
0035312 22512

Harta e qytetit