Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sekretare e Këshillit Bashkiak
Njoftim (12) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 24.12.2021
Njoftim (11) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 24.11.2021
Njoftim (10) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 25.10.2021
Njoftim (9) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 28.09.2021
Njoftim (8) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 26.08.2021
Njoftim (7) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 30.07.2021
Njoftim (6) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 29.06.2021
Njoftim (5) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 26.05.2021
Njoftim (4) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 21.04.2021
Njoftim (3) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 25.03.2021
Njoftim (2) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 25.02.2021
Njoftim (1) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 22.01.2021