Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sekretare e Këshillit Bashkiak
Njoftim (1) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 31.01.2022
Projekt-Vendim (1) për Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 31.01.2022
Njoftim (2) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 22.02.2022
Projekt-Vendim (2) për Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 22.02.2022
Njoftim (3) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 28.03.2022
Projekt-Vendim (3) për Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 28.03.2022
Njoftim (4) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 27.04.2022
Projekt-Vendim (4) për Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 27.04.2022
Njoftim (4.1) për thirrjen e Mbledhjes jashtë radhë së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 04.05.2022
Projekt-Vendim (4.1) për Mbledhjen jashtë radhë  e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 04.05.2022
Njoftim (5) për thirrjen e Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 26.05.2022
Projekt-Vendim (5) për thirrjen e Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 26.05.2022
Njoftim (6) për thirrjen e Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 27.06.2022
Projekt-Vendim (6) për thirrjen e Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 27.06.2022
Njoftim (7) për thirrjen e Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 25.07.2022
Njoftim (8) për thirrjen e Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 25.08.2022
Projekt-Vendim (8) për thirrjen e Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 25.08.2022
Njoftim (9) për thirrjen e Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 29.09.2022
Projekt-Vendim (9) për thirrjen e Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 29.09.2022
Njoftim (10) për thirrjen e Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 24.10.2022
Projekt-Vendim (10) për thirrjen e Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 24.10.2022
Njoftim (11) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 30.11.2022
Projekt-Vendim (11) për Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 30.11.2022
Njoftim (12) për thirrjen e Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 06.12.2022
Projekt-Vendim (12) për thirrjen e Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 06.12.2022
Njoftim (12.1) për thirrjen e Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 21.12.2022

Të gjitha njoftime për mbledhjen e këshillit bashkiak 2021 i gjeni duke klikuar KËTU

Të gjitha njoftime për mbledhjen e këshillit bashkiak 2020 i gjeni duke klikuar KËTU