[vc_row][vc_column]

Koordinator për të Drejtën e Informimit

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Legjislacioni

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Konsultimi Publik

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Rregullorja e Bashkisë Skrapar

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Rregjistri i Kërkesave

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Plani Përgjithshëm Vendor

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Kërkesa për Informacion

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Formulari i Vetëdeklarimit

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Organigrama

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Struktura e Pagave

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Buxheti

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Urdhër për Miratimin e Programit Model të Transparencës

Programi i Transparencës per Bashkinë Skrapar[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]