Neni Nr.7/i prej ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit
Rregjistri i Kërkesave për Informim (Janar - Shkurt - Mars) Viti 2020
Rregjistri i Kërkesave për Informim Viti 2019
Rregjistri i Kërkesave për Informim ( Tetor, Nëntor, Dhjetor) 2018
Rregjistri i Kërkesave për Informim ( Korrik, Gusht, Shtator) 2018
Rregjistri i Kërkesave për Informim ( Prill, Maj, Qershor) 2018
Rregjistri i Kërkesave për Informim ( Janar, Shkurt, Mars) 2018
Rregjistri i Kërkesave për Informim ( Tetor, Nëntor, Dhjetor ) 2017
Rregjistri i Kërkesave për Informim ( Korrik, Gusht, Shtator ) 2017
Rregjistri i Kërkesave për Informim ( Prill, Maj, Qershor ) 2017
Rregjistri i Kërkesave për Informim ( Janar, Shkurt, Mars ) 2017

Rregjistri i Kërkesave për muajin Janar, Shkurt dhe Mars 2017
Rregjistri i Kërkesave për muajin Prill, Maj dhe Qershor 2017
Rregjistri i Kërkesave për muajin Korrik, Gusht dhe Shtator 2017
Rregjistri i Kërkesave për muajin Tetor, Nentor dhe Dhjetor 2017

Rregjistri i Kërkesave për muajin Janar, Shkurt dhe Mars 2018
Rregjistri i Kërkesave për muajin Prill, Maj dhe Qershor 2018

Rregjistri i Kërkesave për muajin Korrik, Gusht,Shtator  2018