• Prokurime dhe Veprime Gjenerale (përditësim)

  Shënim: Informacioni i mëposhtëm është përditësim i datës 6 gusht 2018

  Autoriteti Prokurues sipas Njësisë së Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Lekë Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
  1 Qeverisja Vendore Skrapar Vend-depozitim i mbetjeve nr.4, Bashkia Skrapar Shpallur Procedura
  2 Qeverisja Vendore Skrapar Mbikëqyrje punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore ,fshati Gradec Shpallur Procedura
  3 Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i urës së varur mbi lumin Osum Shpallur Procedura
  4 Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i Urës “Dervish Iliazit” Fshati Vlushë , Bashkia Skrapar Shpallur Procedura
  5 Qeverisja Vendore Skrapar Mirembajtje objekte shkollore per vitin 2018 Shpallur Procedura
  6 Qeverisja Vendore Skrapar Riparime e disa automjeteve te Bashkise Skrapar 785,700 Shpallur Procedura
  7 Qeverisja Vendore Skrapar Lyerje te objekteve shkollore për vitin 2018 Shpallur Procedura
  8 Qeverisja Vendore Skrapar Lyerje te objekteve shkollore për vitin 2018 Shpallur Procedura
  9 Qeverisja Vendore Skrapar Mirembajtje objekte shkollore per vitin 2018 Shpallur Procedura

  Shënim: Informacioni i mëposhtëm jep të dhëna të përgjithshme të veprimeve tona në funksion të transparencës. Ju lutem, informacioni i mëposhtëm është një përditësim i datës 26 Korrik 2018

  Autoriteti Prokurues sipas Njësisë së Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Lekë Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
  1 Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare Vëndreshë” Shpallur Procedura
  2 Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Ndërtim kanali ujitës, fshati Munushtir Shpallur Procedura
  3 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kamioncine per nevoja te Ndermarrjes se Sherbimeve Publike 833,333 Shpallur Procedura
  4 Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Ndërtim kanali ujitës, fshati Munushtir Shpallur Procedura
  5 Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites HEC-Ujanik Gjerbes, Sistemim dhe mbrojtje nga ujrat e larta ,perroi fshatit Gjerbes ( faza e dyte ) Shpallur Procedura
  6 Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites fshati Straficke, Bashkia Skrapar Shpallur Procedura
  7 Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare Vëndreshë Shpallur Procedura
  8 Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i shkolleës fillore, fshati Gradec 2,180,754 Njoftuar Fituesi EGLAND SHPK 1,598,960.00
  9 Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i Çatisë së Muzeut Historik të Skraparit 1,810,980 Njoftuar Fituesi NGRACAN 1934 SHPK 1,480,000.00
  10 Qeverisja Vendore Skrapar Ndërtim Kanali për shkarkimin e ujrave të larta në lagjen 5- shtatori. Shpallur Procedura
  11 Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Vlushe Shpallur Procedura
  12 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike Shpallur Procedura
  13 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje ,Kancelari per Ujesjelles Kanalizime Skrapar. Shpallur Procedura
  14 Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Ndertim lulishte ne lagjen 5 Shtatori, Çorovodë Shpallur Procedura
  15 Qeverisja Vendore Skrapar Ndertim Lulishte Lagja “5 Shtatori”, Corovode 4,166,648 Njoftuar Fituesi ALBKONSTRUKSION 2,689,000.00
  16 Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Vlushe Shpallur Procedura
  17 Qeverisja Vendore Skrapar Hidroizolim i pjesshem i taraces se shkolles se mesme Ramiz Aranitasi Çorovodë Shpallur Procedura
  18 Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Ndertim lulishte ne lagjen 5 Shtatori, Çorovodë Shpallur Procedura
  19 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kamionçine 833,333 Anuluar Procedura
  20 Qeverisja Vendore Skrapar Sherbim per transport te koshave te mbeturinave Shpallur Procedura
  21 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje pompe lavazho pompe grasatimi dhe kompresor ajri Shpallur Procedura
  22 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike Shpallur Procedura
  23 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kompjutera deskop Shpallur Procedura
  24 Qeverisja Vendore Skrapar Uniforma per policine Bashkiake 2018 Shpallur Procedura
  25 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kamionçine 833,333 Anuluar Procedura
  26 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike Shpallur Procedura
  27 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje nafte per Zjarrfikeset 500,000 Shpallur Procedura
  28 Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i Urës “Dervish Iliazit” Fshati Vlushe 1,873,578 Njoftuar Fituesi KADIA SHPK 1,405,206.00
  29 Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Rikonstruksion i Ures “Dervish Iliazit” Fshati Vlushe , Bashkia Skrapar” 36,535 Shpallur Procedura
  30 Qeverisja Vendore Skrapar Punime kalitje 166,667 Shpallur Procedura
  31 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje nafte per Zjarrfikeset 500,000 Shpallur Procedura
  32 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje pjese kembimi per makine 666,000 Shpallur Procedura
  33 Qeverisja Vendore Skrapar : Blerje, materjale plotesuese-2 per vendosjen e matsave 475,500 Shpallur Procedura
  34 Qeverisja Vendore Skrapar Punime per lyerjen e hollit dhe koridoreve te objektit Bashkise Skrapar 99,838 Lidhur Kontrata Baftjar Murati 88,400
  35 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kompjutera desktop 450,000 Lidhur Kontrata Fatjon Lili 398,100
  36 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje çimento 1,250,000 Lidhur Kontrata Fatmir Kalluçi 1,230,675.00
  37 Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstrukson i Zyrave të M.K.Z -së, Skrapar 5,409,913 Njoftuar Fituesi ALESJO 4,001,630.00
  38 Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites fshati Straficke, Bashkia Skrapar 40,200 Shpallur Procedura
  39 Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites HEC-Ujanik- Gjerbes, Sistemim dhe mbrojtje nga ujrat e larta ,perroi fshatit Gjerbes ( faza e dyte ) 50,654 Shpallur Procedura
  40 Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Ndertim kanali ujites Fshati Munushtir 36,480 Shpallur Procedura
  41 Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Rikonstrukson i Zyrave te M.K.Z -se , Skrapar 60,921 Shpallur Procedura
  42 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike 333,333 Lidhur Kontrata AER 288,000
  43 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike 150,000 Lidhur Kontrata JUPITER GROUP 129,500
  44 Qeverisja Vendore Skrapar Ndërtim kanali ujitës Fshati Munushtir 2,044,890 Njoftuar Fituesi FLED SHPK 1,520,000
  45 Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i kanalit ujitës fshati Straficke, bashkia Skrapar . 2,486,560 Njoftuar Fituesi ALESJO 1,675,000
  46 Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i kanalit ujitës HEC-Ujanik Gjerbes, Sistemim dhe mbrojtje nga ujrat e larta, perroi fshatit Gjerbes (faza e dytë) 2,839,120 Njoftuar Fituesi FLED SHPK 2,110,600
  47 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje,Matsa uji per Ujesjelles Kanalizime Skrapar 800,000 Lidhur Kontrata Ardit Ceka 494,000
  48 Qeverisja Vendore Skrapar Projektim zbatim dhe preventiv perfundimtar per “Punime restauruese te salles se Qendres Kulturore “Riza Cerova”, Corovode 463,103 Lidhur Kontrata “DRICONS” 415,866
  49 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale ndertimi 800,000 Lidhur Kontrata DANA 2015 750,000
  50 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje pllaka guri 328,500 Lidhur Kontrata 2KE 189,500
  51 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje ushqimesh per Qendren Alternative per vitin 2018 119,061 Lidhur Kontrata Denisa Beshaj 110,000
  52 Qeverisja Vendore Skrapar Organizim dreke per te ftuarit VIP ne Panair 250,000 Lidhur Kontrata
  53 Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i rrugës së fshatit Munushtir 18,583,333 Lidhur Kontrata DESARET COMPANY 11,047,059
  54 Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i Shkollës Vendreshe 1,916,667 Lidhur Kontrata FLED SHPK 1,385,550.00
  55 Qeverisja Vendore Skrapar Riparim-mirembajtje i kanalit ujites te fshatit Vendreshe e Madhe, Bashkise Skrapar 310,535 Lidhur Kontrata 2 AF 175,000
  56 Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per “Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Vendreshe” 34,136 Lidhur Kontrata “DRICONS” 26,482
  57 Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per “Rikonstruksion i rruges se fshatit Munushtir” 160,285 Lidhur Kontrata HE & SK 11 11 130,018
  58 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje pjese kembimi per makine 666,000 Lidhur Kontrata SERDADO 590,000
  59 Qeverisja Vendore Skrapar Sigurim i ushqimit per degustim ne aktivitetin e hapjes se sezonit turistik Skrapar 9 Maj 2018 416,583 Shpallur Procedura
  60 Qeverisja Vendore Skrapar Sigurimi i materialeve dhe personave per organizimin e panairit Maj 2018 333,333 Shpallur Procedura
  61 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje goma, bateri dhe komardare per automjetet e Bashkise 440,000 Shpallur Procedura
  62 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kamionçine 833,333 Anuluar Procedura
  63 Qeverisja Vendore Skrapar Punime kalitje 166,667 Shpallur Procedura
  64 Qeverisja Vendore Skrapar Mirembajtje dhe sherbime per mjetet e transportit te Bashkise 800,000 Lidhur Kontrata
  65 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike 333,333 Shpallur Procedura
  66 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike 333,333 Shpallur Procedura
  67 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje dokumentacioni per vitin 2018 46,740 Shpallur Procedura
  68 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje nafte për nevoja të Ndërmarjes së Shërbimeve Publike, Bashkia Skrapar, për vitin 2018 9,500,000 Lidhur Kontrata GRADECI 9337838.333
  69 Qeverisja Vendore Skrapar Mirembajtje dhe sherbime per mjetet e transportit te Bashkise 800,000 Shpallur Procedura
  70 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kamera sigurie per godinen e Bashkise 280,000 Lidhur Kontrata FREDI ELECTRONIC 162,500
  71 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale ndertimi 800,000 Lidhur Kontrata EB-2000 716,820
  72 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje ushqimesh për konvitkin e shkollës së mesme 1,319,126 Lidhur Kontrata Sinani Trading  SHPK ( ish M B KURTI shpk) 1,318,383.00
  73 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje mobilje zyrash 458,333 Lidhur Kontrata Naim Hysi 342,000
  74 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje vegla pune 250,000 Lidhur Kontrata Marjeta Koçi 197,300
  75 Qeverisja Vendore Skrapar Punime kalitje 166,667 Lidhur Kontrata Erlind Asllani 155,000
  76 Qeverisja Vendore Skrapar Riaprim i tualetit kati i dyte ne objektin e Bashkise Skrapar 257,322 Lidhur Kontrata
  77 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje mobilje zyrash 458,333 Lidhur Kontrata RO-AL SHPK 289,999
  78 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje çimento 1,250,000 Anuluar Procedura
  79 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje goma 666,667 Lidhur Kontrata ANDI HAMO 495,000
  80 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kamionçine 833,333 Anuluar Procedura
  81 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje,Matsa uji per Ujesjelles Kanalizime Skrapar 799,800 Lidhur Kontrata FAT GROUP 538,000
  82 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje, materjale plotesuese per vendosjen e matsave 484,450 Lidhur Kontrata ALEN – CO 268,000
  83 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje nafte 600,000 Lidhur Kontrata GRADECI 12
  84 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale pastrimi per vitin 2018 384,449 Lidhur Kontrata NEXUS GROUP 311,000
  85 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje nafte per vitin 2018 800,000 Lidhur Kontrata KASTRATI 11.7
  86 Qeverisja Vendore Skrapar Sigurim i mjeteve te transportit te Bashkise Skrapar 157,300 Lidhur Kontrata SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP sh.a. 157,000
  87 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje ushqimesh per Çerdhen per vitin 2018 564,547 Lidhur Kontrata Shuko Alikaj 475,000
  88 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale pastrimi per vitin 2018 384,449 Lidhur Kontrata RA-MI KOMPANI 300,500
  89 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kancelari per vitin 2018 499,930 Lidhur Kontrata InfoSoft Office 429,016
  90 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje matesa uji 2,600,000 Anuluar Procedura
  91 Qeverisja Vendore Skrapar Blerje tabelash sinjalistike rrugore 313,050 Lidhur Kontrata
 • Rikonstruksion i MKZ Skrapar

  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
  Institucioni Prokurues Bashkia Corovode
  Objekti i Tenderit Rikonstrukson i Zyrave të M.K.Z -së, Skrapar
  Nr. Reference REF-62850-04-16-2018
  Vlera / Fondi Limit 5 409 913,00
  Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
  Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
  Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
  Data e Njoftimit të Tenderit 17-04-2018
  Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 27-04-2018
  Data e mbajtjes së tenderit 27-04-2018
  Nr. i Operatorëve Konkurues 7
  Operatorë Konkurues ALESJO SHPK
  EGLAND SHPK
  KADIA SHPK
  SHENDELLI SHPK
  FLED SHPK
  GRAND KONSTRUKSION M SHPK
  SHKELQIMI 07 SHPK
  Operator Ekonomik Kontraktues L37311801K
  ALESJO
  Oferta fituese Lekë pa TVSH 4 001 630,00
  Data e shpalljes së fituesit 18-05-2018
  Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
  Data e lidhjes së kontratës
  Kohëzgjatja e kontratës 2 muaj
  Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. “SHKELQIMI 07” Shpk NIPT- K69209401C
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Nuk ploteson piken 2.3 Kapaciteti teknik ne germat a,c,d,e, dhe f.
  2- “GRAND KONSTRUKSION M” Shpk NIPT-L38109801T
  Nuk ploteson pikes 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar, germat a dhe d .
  Arsyeja e Anulimit
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) për këtë Kontraktor
  Buletini i Prokurimeve Publike Njoftimi i Tenderit 
  Dokumentat Standarde të Tenderit 
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontratës
 • Rikonstruksion i shkollës fillore Gradec

  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
  Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
  Objekti i Tenderit Rikonstruksion i shkolles fillore ,fshati Gradec
  Nr. Reference REF-74242-06-11-2018
  Vlera / Fondi Limit 2 180 754,00
  Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
  Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
  Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
  Data e Njoftimit të Tenderit 12/6/2018
  Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 22-06-2018
  Data e mbajtjes së tenderit 22-06-2018
  Nr. i Operatorëve Konkurues 2
  Operatorë Konkurues EGLAND SHPK
  FLED SHPK
  Operator Ekonomik Kontraktues J96829419D
  EGLAND SHPK
  Oferta fituese Lekë pa TVSH 1 598 960,00
  Data e shpalljes së fituesit 13-07-2018
  Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
  Data e lidhjes së kontratës
  Kohëzgjatja e kontratës 45 ditë
  Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Arsyeja e Anulimit
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) për këtë Kontraktor
  Buletini i Prokurimeve Publike Njoftimi i Tenderit 
  Dokumentat Standarde të Tenderit 
  Shpallja e Fituesit NR.29 – DT.23-07-2018
  Lidhja e Kontratës
 • Rikonstruksion i çatisë së Muzeut Historik Skrapar

  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
  Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
  Objekti i Tenderit Rikonstruksion i Çatisë së Muzeut Historik të Skraparit
  Nr. Reference REF-74636-06-13-2018
  Vlera / Fondi Limit 1 810 980,00
  Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
  Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
  Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
  Data e Njoftimit të Tenderit 14-06-2018
  Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 26-06-2018
  Data e mbajtjes së tenderit 26-06-2018
  Nr. i Operatorëve Konkurues 2
  Operatorë Konkurues NGRACAN 1934 SHPK
  EGLAND SHPK
  Operator Ekonomik Kontraktues J87602809S
  NGRACAN 1934 SHPK
  Oferta fituese Lekë pa TVSH 1 480 000,00
  Data e shpalljes së fituesit 13-07-2018
  Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
  Data e lidhjes së kontratës
  Kohëzgjatja e kontratës 1 muaj
  Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Arsyeja e Anulimit
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) për këtë Kontraktor
  Buletini i Prokurimeve Publike Njoftimi i Tenderit 
  Dokumentat Standarde të Tenderit 
  Shpallja e Fituesit NR.29 – DT.23-07-2018
  Lidhja e Kontratës
 • Ndërtim Lulishte Lagjia 5 Shtatori Skrapar

  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
  Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
  Objekti i Tenderit Ndertim Lulishte Lagja “5 Shtatori”, Corovode
  Nr. Reference REF-72399-05-30-2018
  Vlera / Fondi Limit 4 166 648,00
  Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
  Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
  Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
  Data e Njoftimit të Tenderit 31-05-2018
  Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 12/6/2018
  Data e mbajtjes së tenderit 12/6/2018
  Nr. i Operatorëve Konkurues 4
  Operatorë Konkurues ALBKONSTRUKSION SHPK
  FLED SHPK
  SARK SHPK
  ZDRAVO SHPK
  Operator Ekonomik Kontraktues J62903360G
  ALBKONSTRUKSION
  Oferta fituese Lekë pa TVSH 2 689 000,00
  Data e shpalljes së fituesit 29-06-2018
  Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
  Data e lidhjes së kontratës
  Kohëzgjatja e kontratës 98 ditë
  Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) për këtë Kontraktor
  Buletini i Prokurimeve Publike Njoftimi i Tenderit 
  Dokumentat Standarde të Tenderit 
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontratës
 • Rikonstruksion i Urës së Dervish Iliaz Vlushë - Skrapar

  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
  Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
  Objekti i Tenderit Rikonstruksion i Urës “Dervish Iliazit” Fshati Vlushe , Bashkia Skrapar
  Nr. Reference REF-67391-05-07-2018
  Vlera / Fondi Limit 1 873 578,00
  Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
  Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
  Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
  Data e Njoftimit të Tenderit 8/5/2018
  Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 18-05-2018
  Data e mbajtjes së tenderit 18-05-2018
  Nr. i Operatorëve Konkurues 3
  Operatorë Konkurues KADIA Shpk
  EGLAND Shpk
  2Z KONSTRUKSION Shpk
  Operator Ekonomik Kontraktues J66703117R
  KADIA SHPK
  Oferta fituese Lekë pa TVSH 1 405 206,00
  Data e shpalljes së fituesit 1/6/2018
  Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
  Data e lidhjes së kontratës
  Kohëzgjatja e kontratës 2 muaj
  Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) për këtë Kontraktor
  Buletini i Prokurimeve Publike Njoftimi i Tenderit 
  Dokumentat Standarde të Tenderit 
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontratës
 • Ndërtim Kanali Ujitës Fshati Munushtir

  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
  Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
  Objekti i Tenderit Ndërtim kanali ujitës Fshati Munushtir
  Nr. Reference REF-61253-04-06-2018
  Vlera / Fondi Limit 2 044 890,00
  Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
  Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
  Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
  Data e Njoftimit të Tenderit 10/4/2018
  Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 20-04-2018
  Data e mbajtjes së tenderit 20-04-2018
  Nr. i Operatorëve Konkurues 4
  Operatorë Konkurues FLED SHPK
  EGLAND SHPK
  SARK SHPK
  QATO-01 SHPK
  Operator Ekonomik Kontraktues K17621104C
  FLED SHPK
  Oferta fituese Lekë pa TVSH 1,520,000
  Data e shpalljes së fituesit 15-05-2018
  Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
  Data e lidhjes së kontratës
  Kohëzgjatja e kontratës 45 ditë
  Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. ”QATO-01” Shpk NIPT- K69209401C
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Nuk ploteson piken 2.3 “Kapaciteti teknik” , germen “g” , munogojne certifikatat Iso .
  Nuk ploteson piken 2.3 “Kapaciteti teknik” germa ”a”. Ne kontraten e punes se ngjashme nuk ka paraqitur faturen tatimore te kerkuar, certifikata e marjes ne dorezim te punimeve, mungojne firmat e anetareve te komisionit.
  Nuk ploteson piken 2.3 Kapacitetit teknik germa “gj”, nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar per makinerite kamionet, mungon certifikaten e pronesise, certifikata e kontrollit teknik, vertetimi i pageses per taksat vendore, dhe fotot.
  Arsyeja e Anulimit
 • Rikonstruksion i Rrugës së Fshatit Munushtir

  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
  Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
  Objekti i Tenderit Rikonstruksion i rrugës së fshatit Munushtir
  Nr. Reference REF-52853-02-28-2018
  Vlera / Fondi Limit 18 583 333,00
  Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
  Lloji i Procedurës Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
  Data e Njoftimit të Tenderit 1/3/2018
  Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 31-03-2018
  Data e mbajtjes së tenderit 31-03-2018
  Nr. i Operatorëve Konkurues 3
  Operatorë Konkurues ANBI SHPK
  DESARET CAMPANY SHPK
  K-AVV SHPK
  Operator Ekonomik Kontraktues K01816001J
  DESARET COMPANY
  Oferta fituese Lekë pa TVSH 11,047,059
  Data e shpalljes së fituesit 25-04-2018
  Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH 13256471
  Data e lidhjes së kontratës 4/5/2018
  Kohëzgjatja e kontratës 3 muaj
  Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. “ANBI” Shpk NIPT K02715442R
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  a. Nuk ploteson germen “a” te pikes 1. Kriteret e pergjithshme te Pranimit/Kualifikimit; b. Nuk ploteson germat a, c dhe e te pikes 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar sipas D.S.T -se; c. Nuk ploteson germen d, dhe “ e “ te pikes 2.3 Kapaciteti teknik .
  2. “K-AVV “ Shpk
  a. Nuk ploteson germen “d” te pikes 1.Kriteret e pergjithshme te pranimit /kualifikimit; b. Nuk ploteson kriteret e germes “e” te pikes 2.3. Kapaciteti teknik.
  Arsyeja e Anulimit
  Shpallja e Fituesit NR.17 – DT.30-04-2018
  Lidhja e Kontratës NR.19 – DT.14-05-2018