Neni 7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” si dhe neneve 25 dhe 71 i VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Brenda 5 ditëve nga nënshkrimi
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sektori i Prokurimeve
Sistemim i ambjenteve të jashtëm dhe terrenet sportive të shkollës Ramis Aranitasi
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Sistemim i ambjenteve të jashtëm dhe terrenet sportive të shkollës Ramis Aranitasi
Nr. Reference REF-36376-09-18-2019
Vlera / Fondi Limit 27 909 000,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit të Tenderit 19-09-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 28-10-2019
Data e mbajtjes së tenderit 28-10-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues 5
Operatorë Konkurues FLED SHPK & SHKELQIMI 07 SHPK
RAFIN COMPAN SHPK & ED KONSTRUKSION SHPK
Agri –Construction SHPK
EURONDERTIMI 2000 SHPK
K A C D E D J A SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH 19 476 853,00
Data e shpalljes së fituesit 10-12-2019
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 180 ditë
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa Ka pasur ankesa.
Ka marrë përgjigje në datë 26.11.2019.
Arsyeja e Anulimit
Shënime
Transaksione Thesari
Buletini i Prokurimeve Publike
Njoftimi i Tenderit
Dokumentat Standarde të Tenderit
Preventiv
Shpallja e Fituesit
Lidhja e Kontratës
Projekti
Riparime te automjeteve te Bashkise Skrapar
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Riparime te automjeteve te Bashkise Skrapar
Nr. Reference REF-45292-12-02-2019
Vlera / Fondi Limit 666 563,00
Lloji i Kontratës Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 03-12-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 17-12-2019
Data e mbajtjes së tenderit 17-12-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës Deri me 31-12-2019
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime
Transaksione Thesari
Buletini i Prokurimeve Publike
Njoftimi i Tenderit
Shpallja e Fituesit
Lidhja e Kontratës
Rikonstruksion i kopështit Kakrukë
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i kopështit Kakrukë
Nr. Reference REF-36411-09-19-2019
Vlera / Fondi Limit 2 500 000,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 20-09-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 01-10-2019
Data e mbajtjes së tenderit 01-10-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues 5
Operatorë Konkurues FLED
KADIA
SARK
”SARDO”
ZEQILLARI
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH 1 890 460,00
Data e shpalljes së fituesit 01-11-2019
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH 2268552
Data e lidhjes së kontratës 12-11-2019
Kohëzgjatja e kontratës 75 ditë
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime.
Arsyeja e Anulimit
Shënime
Transaksione Thesari
Buletini i Prokurimeve Publike
Njoftimi i Tenderit
Dokumentat Standarde të Tenderit
Shpallja e Fituesit
Lidhja e Kontratës Nr.46 – Dt.18-11-2019
Ndërtim i Kanalit Ujites Fshati Barç, Njësia Administrative Gjerbës
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Ndërtim i Kanalit Ujites Fshati Barç, Njësia Administrative Gjerbës
Nr. Reference REF-36646-09-22-2019
Vlera / Fondi Limit 2 389 714,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 23-09-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 04-10-2019
Data e mbajtjes së tenderit 04-10-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues 5
Operatorë Konkurues ‘SARDO”
SARK
2 AF” shpk & “FLED
ZEQILLARI
BESTA
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH 1 879 000,00
Data e shpalljes së fituesit 30-10-2019
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH 2254800
Data e lidhjes së kontratës 08-11-2019
Kohëzgjatja e kontratës 30 ditë
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime.
Arsyeja e Anulimit
Shënime
Transaksione Thesari
Buletini i Prokurimeve Publike
Njoftimi i Tenderit
Dokumentat Standarde të Tenderit
Shpallja e Fituesit
Lidhja e Kontratës Nr.46 – Dt.18-11-2019
Rikonstruksion I linjës kryesore të furnizimit të Ujësjellësit`` Fshati Strorë Bashkia Skrapar
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues SH.A Ujesjelles Kanalizime Skrapar
Objekti i Tenderit “Rikonstruksion I linjes kryesore te furnizimit te Ujesjellesit”Fshati Strore Bashkia Skrapar
Nr. Reference REF-42694-11-08-2019
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Blerje me Vlerë të Vogël
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 08-11-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 11-11-2019
Data e mbajtjes së tenderit 11-11-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime
Transaksione Thesari
Buletini i Prokurimeve Publike
Njoftimi i Tenderit
Shpallja e Fituesit
Lidhja e Kontratës
Kanali i Ujërave të Larta Gjerbës - Faza e tretë
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Kanali i ujrave të larta Gjerbës, faza e tretë.
Nr. Reference REF-36610-09-20-2019
Vlera / Fondi Limit 1 599 945,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 23-09-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 4/10/2019
Data e mbajtjes së tenderit 4/10/2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 45 dite
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime
Transaksione Thesari
Ndërtim i Kanalit Ujites Fshati Barç, Njësia Administrative Gjerbës
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Ndërtim i Kanalit Ujites Fshati Barç, Njësia Administrative Gjerbës
Nr. Reference REF-36646-09-22-2019
Vlera / Fondi Limit 2 389 714,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 23-09-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 4/10/2019
Data e mbajtjes së tenderit 4/10/2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 30 dite
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime
Transaksione Thesari
Rikonstruksion i kopështit Kakrukë
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i kopështit Kakrukë
Nr. Reference REF-36411-09-19-2019
Vlera / Fondi Limit 2 500 000,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 20-09-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 1/10/2019
Data e mbajtjes së tenderit 1/10/2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 75 ditë
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime
Sistemim i ambjenteve të jashtëm dhe terrenet sportive të shkollës Ramis Aranitasi
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Sistemim i ambjenteve të jashtëm dhe terrenet sportive të shkollës Ramis Aranitasi
Nr. Reference REF-36376-09-18-2019
Vlera / Fondi Limit 27 909 000,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 19-09-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 28-10-2019
Data e mbajtjes së tenderit 28-10-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 180 ditë
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime
Rikonstruksion i sifonit të kanalit ujitës të fshatit Staraveckë.
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i sifonit të kanalit ujitës të fshatit Staraveckë.
Nr. Reference REF-36377-09-18-2019
Vlera / Fondi Limit 2 652 120,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 19-09-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 1/10/2019
Data e mbajtjes së tenderit 1/10/2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 35 ditë
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime
Transaksione Thesari
Rikonstruksion i MKZ Skrapar
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Corovode
Objekti i Tenderit Rikonstrukson i Zyrave të M.K.Z -së, Skrapar
Nr. Reference REF-62850-04-16-2018
Vlera / Fondi Limit 5 409 913,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit të Tenderit 17-04-2018
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 27-04-2018
Data e mbajtjes së tenderit 27-04-2018
Nr. i Operatorëve Konkurues 7
Operatorë Konkurues ALESJO SHPK
EGLAND SHPK
KADIA SHPK
SHENDELLI SHPK
FLED SHPK
GRAND KONSTRUKSION M SHPK
SHKELQIMI 07 SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues L37311801K
ALESJO
Oferta fituese Lekë pa TVSH 4 001 630,00
Data e shpalljes së fituesit 18-05-2018
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 2 muaj
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. “SHKELQIMI 07” Shpk NIPT- K69209401C
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Nuk ploteson piken 2.3 Kapaciteti teknik ne germat a,c,d,e, dhe f.
2- “GRAND KONSTRUKSION M” Shpk NIPT-L38109801T
Nuk ploteson pikes 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar, germat a dhe d .
Arsyeja e Anulimit
Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) për këtë Kontraktor
Buletini i Prokurimeve Publike Njoftimi i Tenderit 
Dokumentat Standarde të Tenderit 
Shpallja e Fituesit
Lidhja e Kontratës
Rikonstruksion i shkollës fillore Gradec
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i shkolles fillore ,fshati Gradec
Nr. Reference REF-74242-06-11-2018
Vlera / Fondi Limit 2 180 754,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit të Tenderit 12/6/2018
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 22-06-2018
Data e mbajtjes së tenderit 22-06-2018
Nr. i Operatorëve Konkurues 2
Operatorë Konkurues EGLAND SHPK
FLED SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues J96829419D
EGLAND SHPK
Oferta fituese Lekë pa TVSH 1 598 960,00
Data e shpalljes së fituesit 13-07-2018
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 45 ditë
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
Arsyeja e Anulimit
Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) për këtë Kontraktor
Buletini i Prokurimeve Publike Njoftimi i Tenderit 
Dokumentat Standarde të Tenderit 
Shpallja e Fituesit NR.29 – DT.23-07-2018
Lidhja e Kontratës
Rikonstruksion i çatisë së Muzeut Historik Skrapar
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i Çatisë së Muzeut Historik të Skraparit
Nr. Reference REF-74636-06-13-2018
Vlera / Fondi Limit 1 810 980,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit të Tenderit 14-06-2018
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 26-06-2018
Data e mbajtjes së tenderit 26-06-2018
Nr. i Operatorëve Konkurues 2
Operatorë Konkurues NGRACAN 1934 SHPK
EGLAND SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues J87602809S
NGRACAN 1934 SHPK
Oferta fituese Lekë pa TVSH 1 480 000,00
Data e shpalljes së fituesit 13-07-2018
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 1 muaj
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
Arsyeja e Anulimit
Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) për këtë Kontraktor
Buletini i Prokurimeve Publike Njoftimi i Tenderit 
Dokumentat Standarde të Tenderit 
Shpallja e Fituesit NR.29 – DT.23-07-2018
Lidhja e Kontratës
Ndërtim Lulishte Lagjia 5 Shtatori Skrapar
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Ndertim Lulishte Lagja “5 Shtatori”, Corovode
Nr. Reference REF-72399-05-30-2018
Vlera / Fondi Limit 4 166 648,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit të Tenderit 31-05-2018
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 12/6/2018
Data e mbajtjes së tenderit 12/6/2018
Nr. i Operatorëve Konkurues 4
Operatorë Konkurues ALBKONSTRUKSION SHPK
FLED SHPK
SARK SHPK
ZDRAVO SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues J62903360G
ALBKONSTRUKSION
Oferta fituese Lekë pa TVSH 2 689 000,00
Data e shpalljes së fituesit 29-06-2018
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 98 ditë
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa Nuk ka pasur ankesa
Arsyeja e Anulimit
Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) për këtë Kontraktor
Buletini i Prokurimeve Publike Njoftimi i Tenderit 
Dokumentat Standarde të Tenderit 
Shpallja e Fituesit
Lidhja e Kontratës
Rikonstruksion i Urës së Dervish Iliaz Vlushë - Skrapar
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i Urës “Dervish Iliazit” Fshati Vlushe , Bashkia Skrapar
Nr. Reference REF-67391-05-07-2018
Vlera / Fondi Limit 1 873 578,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit të Tenderit 8/5/2018
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 18-05-2018
Data e mbajtjes së tenderit 18-05-2018
Nr. i Operatorëve Konkurues 3
Operatorë Konkurues KADIA Shpk
EGLAND Shpk
2Z KONSTRUKSION Shpk
Operator Ekonomik Kontraktues J66703117R
KADIA SHPK
Oferta fituese Lekë pa TVSH 1 405 206,00
Data e shpalljes së fituesit 1/6/2018
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 2 muaj
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa Nuk ka pasur ankesa
Arsyeja e Anulimit
Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) për këtë Kontraktor
Buletini i Prokurimeve Publike Njoftimi i Tenderit 
Dokumentat Standarde të Tenderit 
Shpallja e Fituesit
Lidhja e Kontratës
Ndërtim Kanali Ujitës Fshati Munushtir
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Ndërtim kanali ujitës Fshati Munushtir
Nr. Reference REF-61253-04-06-2018
Vlera / Fondi Limit 2 044 890,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit të Tenderit 10/4/2018
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 20-04-2018
Data e mbajtjes së tenderit 20-04-2018
Nr. i Operatorëve Konkurues 4
Operatorë Konkurues FLED SHPK
EGLAND SHPK
SARK SHPK
QATO-01 SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues K17621104C
FLED SHPK
Oferta fituese Lekë pa TVSH 1,520,000
Data e shpalljes së fituesit 15-05-2018
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 45 ditë
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. ”QATO-01” Shpk NIPT- K69209401C
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Nuk ploteson piken 2.3 “Kapaciteti teknik” , germen “g” , munogojne certifikatat Iso .
Nuk ploteson piken 2.3 “Kapaciteti teknik” germa ”a”. Ne kontraten e punes se ngjashme nuk ka paraqitur faturen tatimore te kerkuar, certifikata e marjes ne dorezim te punimeve, mungojne firmat e anetareve te komisionit.
Nuk ploteson piken 2.3 Kapacitetit teknik germa “gj”, nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar per makinerite kamionet, mungon certifikaten e pronesise, certifikata e kontrollit teknik, vertetimi i pageses per taksat vendore, dhe fotot.
Arsyeja e Anulimit
Rikonstruksion i Rrugës së Fshatit Munushtir
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i rrugës së fshatit Munushtir
Nr. Reference REF-52853-02-28-2018
Vlera / Fondi Limit 18 583 333,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 1/3/2018
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 31-03-2018
Data e mbajtjes së tenderit 31-03-2018
Nr. i Operatorëve Konkurues 3
Operatorë Konkurues ANBI SHPK
DESARET CAMPANY SHPK
K-AVV SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues K01816001J
DESARET COMPANY
Oferta fituese Lekë pa TVSH 11,047,059
Data e shpalljes së fituesit 25-04-2018
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH 13256471
Data e lidhjes së kontratës 4/5/2018
Kohëzgjatja e kontratës 3 muaj
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. “ANBI” Shpk NIPT K02715442R
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
a. Nuk ploteson germen “a” te pikes 1. Kriteret e pergjithshme te Pranimit/Kualifikimit; b. Nuk ploteson germat a, c dhe e te pikes 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar sipas D.S.T -se; c. Nuk ploteson germen d, dhe “ e “ te pikes 2.3 Kapaciteti teknik .
2. “K-AVV “ Shpk
a. Nuk ploteson germen “d” te pikes 1.Kriteret e pergjithshme te pranimit /kualifikimit; b. Nuk ploteson kriteret e germes “e” te pikes 2.3. Kapaciteti teknik.
Arsyeja e Anulimit
Shpallja e Fituesit NR.17 – DT.30-04-2018
Lidhja e Kontratës NR.19 – DT.14-05-2018