Nr.Data e rregjistrimitMenyra e marrjes se ankes/kerkesesAdresaCeshtja per te cilen behet ankes/kerkesaNese ankes/kerkesa eshte per nje ceshtje energjente Adresa ku gjendet problemiData e njoftimit te derguesitOrgani/drejtoria/sektori qe i eshte derguar ankesa/kerkesaStatusi i trajtimit te ankeses/kerkeses"Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo"
"Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)"
"Përgjigjia
(data dhe numri)"
0126.01.2024ShkreseCorovodeKerkese per mbeshtetje financiarepoCorovodeKryetarit te Bashkise
0206.02.2024ShkreseCorovodeKerkese per ndihme funanciarepoCorovodeKryetarit te Bashkise
0320.02.2024ShkreseCorovodeKerkese per hapje rruge po
0420.02.2024ShkreseCorovodeKerkese per pozicionin SKBpoCorovode20.02.2024Ne shqyrtim 27.02.2024
0522.02.2024ShkreseCorovodeKerkese per pozicionin SKBCorovode22.02.2024Shqyrtohet ne 27.02.2024
0627.02.2024ShkreseCorovodeTerhequr nga kerkesa per pozicionin e SKB
0713.03.2024Shkrese09.05.2024Kryetarit te Bshkise