Neni Nr.7/i prej ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit
Rregjistri i Kërkesave për Informim ( Tetor, Nëntor, Dhjetor ) 2017
Rregjistri i Kërkesave për Informim ( Korrik, Gusht, Shtator ) 2017
Rregjistri i Kërkesave për Informim ( Prill, Maj, Qershor ) 2017
Rregjistri i Kërkesave për Informim ( Janar, Shkurt, Mars ) 2017