[vc_row][vc_column]
 • Fokusi ynë

  Misioni ynë kryesor dhe objektivi është një performancë më e lartë shërbimi. Sh.A. Ujësjellës–Kanalizimeve Skrapar, është çdo ditë e përkushtuar maksimalisht për ndikimin në përmirësimin e sistemit tonë dhe njëherësh konsumatorit.

  Fokusi ynë:

  -Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm për konsumatorët dhe shitja e tij

  -Mirëmbajtje e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm

  -Plotësimin e kërkesave të konsumatorëve

  -Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujrave të ndotura

  -Forcimin e marrëdhënieve me konsumatorët

  -Shtimi i orëve furnizuese me ujë

 • Programi Kombëtar i Ujit

  Programi Kombëtar Sektorial i Ujit vjen si një strategji e plotë e Shqipërisë që Çdo ditë rend drejt objektivave ( 2018 – 2030 )
  I Plotë Ky material mund t’a lexoni këtu:
  Programi Kombëtar Sektorial i Ujit

 • Ligji Për Shoqërinë

  Ujësjellës Kanalizime Skrapar është Shoqëri që funksionin në një kuadër të plotë ligjor.
  I Plotë Ky material mund t’a lexoni këtu:
  Ligji_nr.9901_per-trgtaret-dhe-shoqerite-tregtare

 • Tarifa

  1. Miratimin e tarifave për shoqërinë Ujësjellës-Kanalizime Skrapar sh.a., si më poshtë:

  Kategoria Tarifat Volumetrike Tarifa Fikse Shërbimi
  Për zonën Urbane (Me dhe Pa Matësa)
  a) Shërbimi i Furnizimit me ujë)

  lekë/m3

  lekë/muaj/klientë
  Konsumator Familjar 35 100
  Konsumator Publik 100 100
  Konsumator Privat 110 100
  b) Për shërbimin e Kanalizimeve
  Konsumator Familjar 10 0
  Konsumator Publik 10 0
  Konsumator Privat 10 0
  c) Për zonën rurale pa matës lekë/muaj/klientë
  Konsumator familjar 0 300
  Konsumator me burime dytësore 0 125
 • Objektiva

  2. Objektivat e treguesve kryesorë të performancës për vitin 2018, të jenë si më poshtë:

  Treguesit Viti 2017 Objektivat 2018
  Mbulimi me Ujë 93% 96%
  Mbulimi me Kanalizime

  39%

  41%
  Niveli i Matjes 6% 20%
  Uji pa të Ardhura 44% 44%
  Norma e Arkëtimit 82% 84.7%
  Orët e Furnizimit 7.5 orë 10 orë
  Staf / 1000 lidhje uji 10 punonjës 9.75 punonjës
 • Rreth Nesh

  NIPT: J69102437J
  Administrator: Fikret Telha
  Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se konsumatorëve. Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura. Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura si dhe të impianteve të pastrimit të tyre. Shoqëria mundet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria ushtron aktivitetin e saj në përputhje me lejet, autorizimet, licencat sipas legjislacionit në fuqi.
  Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
  Viti i krijimit: 29.08.2001
  Rrethi: Berat
  Shteti ku vepron: Shqipëri
  Kapitali Themeltar(Lekë): 200 309 491,00
  Numri i pjesëve: 200 309
  Lloji i pronësisë: Publike
  Nr. i administratorëve: 1
  Femër/Mashkull: Mashkull
  Nr. i anëtarëve të bordit: Rudina Llango; Bledar Methoxha; Fikret Telha
  Statusi: Aktiv
  Leje/Licensa:
  Ndryshime
  Është rritur Kapitali i Shoqërisë në datën 23.12.2016, nëpërmjet rritjes së kontributit në vlerën e kapitalit, duke e cuar kapitalin në vlerën 200 309 491 lekë.
  Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
  Çorovodë Lagjja Estref Caka, Rruga e Deshmoreve prane Varrezave te Deshmoreve, pasuria nr 11/164
 • Vend ndodhje

  Ujësjellës Kanalizime Skrapar sh.a
  Lagje: “Estref Caka”, Rruga e Dëshmorëve ( prane Varrezave te Deshmoreve) , pasuria nr 11/164
  Çorovodë, Skrapar
  Kod Postar: 5401

[/vc_column][/vc_row]