[vc_row][vc_column]
 • Tarifa

  1. Tarifë në sektorin e pyjeve dhe të kullotave:
   a) Për Dru zjarri (3 metër kub për familjarë) = 500 lekë / metri kub
   b) Lokalet për njësitë administrative (10 metër kub) = 500 lekë / metri kub

  2. Tarifa e kullotjes( kullota dimërore për dhen, dhi) = 100 lekë / krerë
  3. Tarifë e kullotjes ( kullotë dimërore për gjedh dhe njëthundrakë = 800 lekë / krerë
  4. Tarifa e kullotjes ( kullota verore për dhen) = 100 lekë / krerë
  5. Tarifa e kullotjes ( kullota verore për dhi) = 80 lekë / krerë
  6. Tarifa e kullotjes ( kullota verore për gjedh dhe njëthundrakë) = 800 lekë / krerë
  7. Tarifa për pyje që kulloten për dhen = 50 lekë / krerë
  8. Tarifa për pyje që kulloten për dhi = 100 lekë / krerë
  9. Tarifa për pyje që kulloten për gjedh dhe njëthundrakë = 60 lekë / krerë
  10. Tarifë kositje bari kullotë verore = 1 lekë / metri katrorë
  11. Tarifë kositje bari në pyje që kulloten = 10 lekë / metri katror
  12. Tarifë për krahësitje të drurëve pyjorë për gjedh dhe puje që kulloten = 10 lekë / dru
  13. Tarifë për ndërtim stani e rrethuar në kullotë dimërore, verore dhe pyje = 50 lekë / metri katror / në vit
  14. Tarifë ndërtimi qëndre përpunuese bulmeti kullotë dimërore, verore dhe pyje = 100 lekë / metri katror / për vit
  15. Tarifë ndërtim ngrehinë banimi për barinj kullotë dimërore, verore dhe pyje = 50 lekë / metri katror / për vit
  16. Tarifë ndërtim mulliri, magazina kullote dimërore, verore dhe pyje = 100 lekë / metër katror / në vit.

 • Të tjera

  Përditësim…

[/vc_column][vc_column][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row]