Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sekretare e Këshillit Bashkiak
Vendimi Nr.1 Datë 23.01.2020
Vendimi Nr.2 Datë 23.01.2020
Vendimi Nr.3 Datë 23.01.2020
Vendimi Nr.4 Datë 23.01.2020
Vendimi Nr.5 Datë 23.01.2020
Vendimi Nr.6 Datë 23.01.2020
Vendimi Nr.8 Datë 24.02.2020
Vendimi Nr.9 Datë 24.02.2020
Vendimi Nr.10 Datë 24.02.2020
Vendimi Nr.11 Datë 21.03.2020
Vendimi Nr.12 Datë 26.03.2020
Vendimi Nr.13 Datë 26.03.2020
Vendimi Nr.14 Datë 26.03.2020
Vendimi Nr.15 Datë 26.03.2020
Vendimi Nr.16 Datë 28.04.2020
Vendimi Nr.18 Datë 28.04.2020
Vendimi Nr.20 Datë 28.04.2020
Vendimi Nr.21 Datë 18.05.2020
Vendimi Nr.22 Datë 18.05.2020 (i konfirmuar pjesërisht nga prefektura)
Vendimi Nr.23 Datë 28.05.2020
Vendimi Nr.24 Datë 28.05.2020
Vendimi Nr.25 Datë 29.06.2020
Vendimi Nr.28 Datë 29.06.2020
Vendimi Nr.29 Datë 29.06.2020
Vendimi Nr.30 Datë 29.06.2020
Vendimi Nr.32 Datë 20.07.2020
Vendimi Nr.33 Datë 20.07.2020
Vendimi Nr.34 Datë 20.07.2020
Vendimi Nr.35 Datë 20.07.2020
Vendimi Nr.37 Datë 24.08.2020
Vendimi Nr.38 Datë 24.08.2020
Vendimi Nr.39 Datë 24.08.2020
Vendimi Nr.40 Datë 24.08.2020
Vendimi Nr.41 Datë 24.08.2020
Vendimi Nr.42 Datë 24.08.2020
Vendimi Nr.44 Datë 24.08.2020
Vendimi Nr.45 Datë 28.09.2020
Vendimi Nr.46 Datë 28.09.2020
Vendimi Nr.47 Datë 28.09.2020
Vendimi Nr.48 Datë 28.09.2020
Vendimi Nr.49 Datë 28.09.2020
Vendimi Nr.50 Datë 28.09.2020
Vendimi Nr.51 Datë 28.09.2020
Vendimi Nr.52 Datë 26.10.2020
Vendimi Nr.53 Datë 26.10.2020
Vendimi Nr.54 Datë 26.10.2020
Vendimi Nr.55 Datë 26.10.2020
Vendimi Nr.56 Datë 26.10.2020
Vendimi Nr.57 Datë 26.10.2020
Vendimi Nr.58 Datë 26.10.2020

Të gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak Skrapar për vitin 2019 i gjeni duke klikuar KËTU