Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sekretare e Këshillit Bashkiak

Vendimet e Këshillit Bashkiak Skrapar për vitin 2021

Vendimi Nr.1 Datë 22.01.2021
Vendimi Nr.2 Datë 22.01.2021
Vendimi Nr.3 Datë 22.01.2021
Vendimi Nr.4 Datë 22.01.2021
Vendimi Nr.5 Datë 22.01.2021
Vendimi Nr.6 Datë 22.01.2021
Vendimi Nr.7 Datë 22.01.2021
Vendimi Nr.8 Datë 22.01.2021
Vendimi Nr.9 Datë 22.01.2021
Vendimi Nr.10 Datë 22.01.2021
PDF Embedder requires a url attribute
Vendimi Nr.11 Datë 25.02.2021
Vendimi Nr.12 Datë 25.02.2021
Vendimi Nr.13 Datë 25.02.2021
Vendimi Nr.14 Datë 20.03.2021
Vendimi Nr.15 Datë 25.03.2021
Vendimi Nr.16 Datë 25.03.2021
Vendimi Nr.17 Datë 25.03.2021
Vendimi Nr.18 Datë 25.03.2021
Vendimi Nr.19 Datë 25.03.2021
Vendimi Nr.20 Datë 25.03.2021
Vendimi Nr.21 Datë 25.03.2021
Vendimi Nr.22 Datë 25.03.2021
Vendimi Nr.23 Datë 21.04.2021
Vendimi Nr.24 Datë 21.04.2021
Vendimi Nr.25 Datë 21.04.2021
Vendimi Nr.26 Datë 21.04.2021
Vendimi Nr.27 Datë 26.05.2021
Vendimi Nr.28 Datë 26.05.2021
Vendimi Nr.29 Datë 26.05.2021
Vendimi Nr.30 Datë 29.06.2021
Vendimi Nr.31 Datë 29.06.2021
Vendimi Nr.32 Datë 29.06.2021
Vendimi Nr.33 Datë 29.06.2021
Vendimi Nr.34 Datë 30.07.2021
Vendimi Nr.35 Datë 30.07.2021
Vendimi Nr.36 Datë 30.07.2021
Vendimi Nr.37 Datë 26.08.2021
Vendimi Nr.38 Datë 28.09.2021
Vendimi Nr.39 Datë 28.09.2021
Vendimi Nr.40 Datë 28.09.2021
Vendimi Nr.41 Datë 28.09.2021
Vendimi Nr.42 Datë 28.09.2021
Vendimi Nr.43 Datë 28.09.2021
Vendimi Nr.44 Datë 28.09.2021
Vendimi Nr.45 Datë 28.09.2021
Vendimi Nr.46 Datë 25.10.2021
Vendimi Nr.47 Datë 25.10.2021
Vendimi Nr.48 Datë 25.10.2021
Vendimi Nr.49 Datë 25.10.2021
Vendimi Nr.50 Datë 25.10.2021
Vendimi Nr.51 Datë 24.11.2021
Vendimi Nr.52 Datë 24.11.2021
Vendimi Nr.53 Datë 24.11.2021
Vendimi Nr.54 Datë 24.11.2021
Vendimi Nr.55 Datë 24.11.2021
Vendimi Nr.56 Datë 24.11.2021
Vendimi Nr.57 Datë 24.11.2021
Vendimi Nr.58 Datë 24.11.2021
Vendimi Nr.59 Datë 13.12.2021
Vendimi Nr.60 Datë 24.12.2021
Vendimi Nr.61 Datë 24.12.2021
Vendimi Nr.62 Datë 24.12.2021
Vendimi Nr.63 Datë 24.12.2021
Vendimi Nr.64 Datë 24.12.2021
Vendimi Nr.65 Datë 24.12.2021

Të gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak Skrapar për vitin 2020 i gjeni duke klikuar KËTU

Të gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak Skrapar për vitin 2019 i gjeni duke klikuar KËTU

Të gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak Skrapar për vitin 2018 i gjeni duke klikuar KËTU