Një takim u zhvillua në mesjavë në mjediset e Bashkisë Skrapar ndërsa në fokus ishte Mbështetja Konkrete që Bashkimi Evropian do të bëj për sektorin e agrokulturës në Skrapar. Ndërsa së shpejti priten që hapen aplikimet dhe të bëhen të ditura kriteret për mbështetjen financiare që do t’u jepet fermerëve dhe investimeve në agrokulturë, Bashkia Skrapar pranë zyrës së posaçme të Këndit të BE do të japë edhe konsulencat dhe mënyrat e aplikimeve të suksesshme që të gjithë fermerët të kenë mundësinë të përfitojnë nga skemat financiare që do akordohen në zhvillimin e sipërmarrjeve. Më herët, përfaqësuesja e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri znj.Nadia Kyuchukova zhvilloi një takim konsultativ mbi nxitjen dhe sensibilizimin e fermerëve në zonën tonë.
Gjatë fjalës së saj znj.Kyuchukova theksoi rëndësinë e këtij proçesi në mënyrë që produktet lokale të Skraparit të depërtojnë me standarte sigurie dhe çertifikimi në tregun evropian si dhe njëherësh mbështetjen e koncept-ideve, planeve të biznesit etj forma që çojnë në zhvillimin agrokultural. Drejtuesja Ekzekutive e Programit BPE “Bashkitë për në Evropë” znj.Jolanda Trebicka theksoi ndër të tjera rëndësinë e projektit në mënyrë të tillë, që kur thirrjet për aplikim të hapen, fermerët të jenë të informuar mbi hapat dhe nismat që duhen ndjekur. znj.Trebicka shprehu falenderimet për Nivelin e lartë të performancës që ka Koordinatorja lokale  dhe Koordinatorja BackUp pranë Këndit të BE në Bashkinë Skrapar. Takimi u shoqërua me pyetje dhe diskutime të ndryshme mbi skemat e financimit dhe metodologjinë favorizuese që do të ketë për zonat malore ndërsa përfaqësuesit e Bashkisë Skrapar treguan gadishmërinë për mbështetjen e këtyre nismave dhe kërkuan proçedura sa më lehtësuese për të nxitur aplikimet e fermerëve nga çdo zonë e Skraparit. Me theksin tek produktet tipike të zonës, Ass.Prof. Florenc Kurtolli theksoi rëndësinë që kanë standartet e patentuara, çertifikimet ISO dhe detajet që duhet të ofrojnë siguri në tregun evropian. Sipas z.Kurtolli, fermerët e produkteve tipike në zonën e Skraparit duhet të zgjerojnë mundësitë që produktet e tyre të kenë sukses në tregun evropian duke respektuar standartet, krijuar brandet, markat dhe mbi të gjitha siguri. Në fund të takimit përfaqësuesja e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri znj. Nadia Kyuchukova dhe Drejtuesja Ekzekutive e Programit “Bashkitë për në Evropë” vlerësuan pozitivisht takimin dhe shprehën konsiderata të larta për vizionin e Bashkisë Skrapar në nxitjen dhe përkrahjen e këtyre nismave.