Njoftim – Mbi Afishimin Publik të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme në Bashkinë Skrapar

Në bazë të Ligjit nr 111/2018 “Për Kadastrën” per Regjistrimin Fillestar të Pasurive të Paluajtshme Pyje dhe Kullota, në emër te Bashkisë SKRAPAR, Zonat Kadastrale:

 1. ZK 1069, Backë
 2. ZK 1102, Barc
 3. ZK 1103, Barc Mal
 4. ZK 1373, Cerenisht
 5. ZK 1385, Cerovë
 6. ZK 1419, Corotat
 7. ZK 1420, Corovodë
 8. ZK 1603, Faqekuq
 9. ZK 1633, Floq-Rehovë
 10. ZK 1735, Gjergjovë
 11. ZK 1750, Gjogovicë
 12. ZK 1818, Gostenckë
 13. ZK 1835, Gradec Qëndër
 14. ZK 1855, Gremsh
 15. ZK 1856, Grepckë
 16. ZK 1860, Grevë
 17. ZK 1888, Gurazezë
 18. ZK 1949, Helmës-Staraveckë
 19. ZK 2000,Jaupas
 20. ZK 2035, Kalanjas
 21. ZK 2079, Kapinovë
 22. ZK 2222, Koprenckë
 23. ZK 2266, Krastë
 24. ZK 2285, Krushovë
 25. ZK 2304, Kuc
 26. ZK 2389, Lavdar
 27. ZK 2423, Leshnjë
 28. ZK 2428, Leskovë
 29. ZK 2464, Liqeth
 30. ZK 2642, Melckë
 31. ZK 2645, Melovë
 32. ZK 2718, Mollas
 33. ZK 2756, Muzhak
 34. ZK 2798, Nikollarë
 35. ZK 2803, Nishicë
 36. ZK 2844, Osojë
 37. ZK 2920, Përparim
 38. ZK 3035, Postenë
 39. ZK 3037, Potom
 40. ZK 3050, Prishtë
 41. ZK 3076, Qafë
 42. ZK 3112, Qeshibesh
 43. ZK 3138, Radesh
 44. ZK 3190, Rogë
 45. ZK 3200, Rovicë
 46. ZK 3274, Selan
 47. ZK 3310, Sevran i vogël
 48. ZK 3520, Strafickë
 49. ZK 3525, Strënec
 50. ZK 3596, Therepel
 51. ZK 3662, Turbohovë
 52. ZK 3731, Veleshnjë
 53. ZK 3738, Velush
 54. ZK 3741, Vendreshë Mal
 55. ZK 3785, Vishanj
 56. ZK 3788, Visokë
 57. ZK 3868, Zabërzan I ri
 58. ZK 3889, Zaloshnjë
 59. ZK 3946, Zogas

Në bazë te nenit 31 “Konsultimi Publik” është duke u kryer Regjistrimi Fillestar i Pasurive të Paluajtshme Pyje dhe Kullota , të regjistruara dhe Harta Treguese e Regjistrimit, për një periudhë kohe prej 45 ditësh. Periudha e afishimit do të jetë nga data 29.07.2020 – 13.09.2020 

Afishimi publik do të bëhet në adresën: Ambjentet e Bashkisë SKRAPAR. 

Nga e Hëna në të Premte: nga ora 10.00 në 13.00 dhe nga ora 14.30 në 19.00 

E Shtuna dhe e Diela: nga ora 10.00 në 16.00 

I lutemi qytetarëve dhe institucioneve shtetërore, të cilat zotërojnë pasuri të paluajtshme brënda kësaj zone kadastrale te drejtohen në ambiente e Afishimit Publik të Pasurive të Paluajtshme dhe të verifikojnë pronësinë e tyre ose të drejta të tjera reale mbi pasuritë e paluajtshme.

Të gjitha pretendimet duhet të paraqiten brënda afatit të Afishimit, pranë këtij ambienti dhe specialistit të ngarkuar me këtë detyrë. Shqyrtimi i tyre, gjatë periudhës së Afishimit Publik është falas.

Ju rikujtojmë të mos neglizhoni për të bërë verifikimet e nevojshme.

Bashkia Skrapar rrit kapacitetet e saj logjistike në administrimin e mbetjeve

Dita e sotme shënon konkretizimin e kontratës së nënshkruar në 7 Shkurt 2020, me Shkëlqesinë e Tij Z. ITO Makoto, Ambasador i Japonisë në Shqipëri, përmes së cilës Bashkia Skrapar përfitoi një grant prej 76.320 (shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e njëzetë) Euro, akorduar nga Qeveria Japoneze. Përpjekja jonë për një qytet më të pastër dhe administrim cilësor të mbetjeve do të lehtësohet së tepërmi, duke rritur kapacitetet tona me një mjet të ri të grumbullimit të mbetjeve, si dhe 103 kontenierë, të siguruara nëpërmjet këtij granti.

Në emër të Bashkisë Skrapar dhe të të gjithë komunitetit, dëshiroj të shpreh mirënjohjen e thellë për Ambasadën e Japonisë në Tiranë, për Ambasadorin ITO Makoto dhe nëpërmjet tyre për Qeverinë Japoneze për këtë ndihmë me shumë vlerë, në kuadër të programit “Grante për Projekte të Sigurisë Njerëzore në Nivel Lokal”.

Nga sot, flamuri Japonez dhe logoja kuptimplote “From the people of Japan” do të jenë të pranishëm në rrugët e qytetit nën “shoqërinë” e logos së Bashkisë Skrapar, si dhe të një peizazhi të mrekullueshëm të kanioneve të Osumit.

Aq sa jam vlerësues për ndihmën e dhënë, po aq vlerësoj edhe fillimin e një bashkëpunimi të shëndetshëm me Ambasadën e Japonisë, i cili do të vijojë edhe me projekte të tjera, që ne si Bashki do të zhvillojmë në të ardhmen.

Është vërtetë kënaqësi të shohësh se si harta e ndihmës Japoneze në Shqipëri vjen duke u zgjeruar, jo vetëm në kuptimin gjeografik, por edhe sa i takon natyrës së projekteve që Ambasada Japoneze ka financuar, duke iu përgjigjur kësisoj nevojave të komuniteteve të ndryshme.

Ndërsa Bashkia Skrapar është ndër Bashkitë që përfiton nga ndihma bujare e popullit Japonez, është detyrë e jona si Bashki të promovojmë Japoninë tek qytetarët tanë. “Të mendosh për të tjerët” është një nga vlerat themelore të shoqërisë Japoneze. Kjo ndihmë që po n’a dorëzohet sot, është reflektim i shkëlqyer i kësaj vlere, krahas shumë të tjerave që e kanë bërë këtë vend kaq të zhvilluar dhe të begatë sot në botë.

Së fundi, dëshiroj të falënderoj stafin lokal të Ambasadës së Japonisë, stafin e Bashkisë si dhe kompaninë TIMAK, ndërveprimi profesional mes të cilëve, bëri të mundur realizimin në kohë dhe me cilësi të kësaj kontrate, të financuar nga Ambasada e Japonisë.

NJOFTIM PËR KONSULTIM ME PUBLIKUN

Në kuadër të procesit të ri-shqyrtimit të projekt vendimeve “Për një ndryshim në VKB nr. 48, datë 23.12.2019, ‘Për miratimin e buxhetit vjetor 2020 dhe të projekt-buxhetit afatmesëm 2020-2022, të Bashkisë Skrapar dhe institucioneve në varësi të saj”, Bashkia Skrapar organizon dëgjesë me publikun në fshatin Backë e Re, Njësia Administrative Potom, ditën e Premte, datë 03.07.2020, ora 12:00, në ambientet e shkollës së këtij fshati. Sa më sipër, Bashkia Skrapar, ju fton të bëheni pjesë e këtij takimi për diskutimin e projekt akteve të paraqitura dhe gjetjen e zgjidhjes më të mirë për komunitetin dhe nxënësit e shkollës fillore të fshatit Backë e Re.

Bashkëlidhur dhe dy projekt vendimet që do të diskutohen:

Të ftuar:

 • Prindërit e fëmijëve të shkollës Backe e Re
 • Këshilli i Prindërve Potom
 • Kryesia e fshatit Backë e Re
 • Administratori i Njësisë Administrative Potom
 • Drejtori ZVAP
 • Mësuesit e shkollës Backë e Re
 • Anëtarë të Këshillit të Bashkisë
 • Përfaqësues të Bashkisë Skrapar
 • Specialistë të fushës