Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Zhbllokohet Situata e Buxhetit për Bashkinë Skrapar – MFE hap rrugën për zbatimin e 1/12 së buxhetit faktik të vitit para-ardhës

Të nderuar banorë të Skraparit!
🌹Më lejoni të ndaj me ju, lajmin e mirë se situata e Buxhetit për vitin 2019 për Bashkinë tonë mori një zgjidhje. Duam të falenderojmë edhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë që më në fund, mundësoi vijimin e Veprimtarisë Financiare me 1/12 e buxhetit Faktik të vitit paraardhës duke respektuar ligjin.
🌹Mirënjohje dhe Falenderim ndaj çdo banori të Skraparit që na ka përkrahur e mirëkuptuar gjatë gjithë kësaj kohe.

Kryetari i Bashkisë Skrapar
Nesim Spahiu

 

Njoftim – Bashkia Skrapar Njofton Taksapaguesit

Të nderuar qytetarë!

Bashkia Skrapar për t’u ardhur në ndihmë qytetarëve,  ka vënë  në dipozicion  një punonjës nga ora  08:00 deri në orën 15:00, çdo ditë pune, nga e hëna në të premte, në sektorin e Tatim-Taksave, për:

– Njohjen me Detyrimet Tatimore të Vitit 2019.

– Paisjen me Njoftim-Vlerësimi për Detyrimet e Vitit.

– Për gjëndjen dhe llogaritjen e detyrimeve të prapambetura (për ata që kanë).

– Për kryerjen e  pagesës së detyrimit.

– Për çdo informacion tjetër që ju nevojitet lidhur me Taksat dhe Tarifat Vendore.

Për vitin 2019, nuk ka ndryshime në  numrin dhe nivelin e taksave dhe tarifave vendore, me përjashtimin të Taksës së Ndërtesës (apartament banimi) ku ka ndryshuar metodologjia e llogaritjes, nga lekë për m² në tarifën 0.05% mbi vlerën e ndërtesës, në zbatim të ligjit Nr.9632, datë 31.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar. Për një taksim të drejtë mbi taksën e ndërtesës, ju duhet të paraqitni një  fotokopje të Çertifikatës së Pronësisë për apartamentin e banimit.

Qytetarët, me detyrime të prapambetura, duhet të paraqiten sa më parë, për t’u njohur me  llojin e detyrimit, vitin e krijimit, si dhe arkëtimin e tyre menjëherë. Qytetarët në pamundësi financiare për arkëtimin e menjëhershëm të tyre, mund të bëjnë kërkesë për të lidhur marrëveshje për pagesën me këste sipas ligjit “Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”. Në çdo rast të kundërt, do të fillojmë proçedurat për mbledhjen me forcë të detyrimeve, si:
– Bllokim të llogarisë bankare.
– Vendosje e masës së sigurisë mbi pasurinë e paluajtëshme dhe të luajtëshme,
– Vendosje e sekuestros së pasurisë etj, të parashikuara këto në Nenin 90, dhe në vijim të ligjit për proçedurat tatimore i sipër cituar.
Kamatë vonesa do të vazhdojë të llogaritet deri në pagesën e plotë të detyrimit.

Shpresojmë të kemi  mirëkuptimin tuaj!

Ju faleminderit!

 

Kryetari i Bashkisë Skrapar jep urimin e tij për Ditën Ndërkombëtare të Gruas

🌹Gëzuar 8 Marsin!🌹
Më lejoni t’ju uroj të gjitha ju, nëna, gra, vajza e të reja, gjyshe të shtrenjta të Skraparit: – Gëzuar 8 Marsin!
Kjo ditë që mban mesazhin për sa më shumë, barazi e të drejta është njëherësh detyrimi i çdo enti e institucioni për më shumë vëmendje ndaj jush. Prandaj, më lejoni, që në emrin tim dhe të Bashkisë Skrapar, t’ju uroj edhe njëherë… Gëzuar 8 Marsin!

Kryetari i Bashkisë Skrapar
Nesim Spahiu